Huurrecht Bedrijfsruimte

Woninghuur-bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Bedrijfsruimte Advies
Bestel dit Huurrecht boek > U bent hier > Home > Huurrecht Bedrijfsruimte > Renovatie  

 

Bedrijfsruimte en renovatie

Renovatie bedrijfsruimte tijdens huur?

Als een bedrijfsruimte door de verhuurder grootscheeps wordt gerenoveerd, dan kan de huurder daar behoorlijk last van hebben.

Renovatie aan bedrijfsruimte kan nadelig uitwerken. Volgens Art. 7:296 lid 1 sub b kan de verhuurder zelfs de huurovereenkomst opzeggen als deze een groot renovatieplan wil uitvoeren. Het opzeggen van de bedrijfsruimte kan alleen als de verhuurder de ruimte zelf dringend nodig heeft en aannemelijk maakt dat het voor persoonlijke redenen betreft. Dit is bijvoorbeeld renovatie.

Een grote renovatie in een bedrijvencomplex is alleen mogelijk als:

  • Er meer dan tien bedrijfsruimtes zijn en deze een bouwkundige eenheid vormen.
  • Indien het renovatievoorstel door 70% van de huurders wordt geaccepteerd, wordt het voorstel vermoed redelijk te zijn.
  • De verhuurder kan dan andere huurders dwingen akkoord te gaan met renovatie.

> RELEVANTE ARTIKELEN:

Bij verouderde bedrijfsruimtes die aan renovatie toe zijn, kan de huurder bedingen dat het huurcontract niet verbroken wordt bij renovatie. In zijn algemeenheid dient de huurder dan de ruimte tijdelijk te verlaten. Ook wordt er dan normaliter een tijdelijk vervangende bedrijfsruimte bedongen het huurcontract

De verhuurder moet de huurder schriftelijk inlichten als er een renovatie van de ruimte gepland staat Art. 7: 220 BW.

Na renovatie verhoging van de huurprijs mogelijk?

Een verhoging van de huurprijs is niet mogelijk als de huurder zelf de renovatie heeft bekostigd Art.7: 303 lid 3. De verhuurder kan alleen huurverhoging vragen voor de verbeteringen die meer ondernemers of woon genot opleveren. Voor het vernieuwen van de centrale verwarming, lift en elektrische installatie mag de verhuurder alleen een verhoging voorstellen als de nieuwe voorzieningen meer comfort opleveren.

Is de renovatie deels door de verhuurder en deels door de huurder bekostigd, dan is een huurverhoging in zoverre slechts mogelijk voor datgene dat door de verhuurder is aangebracht.

 
 

 

Zelf huurrecht bestuderen?

Juridische boeken bestellen voor bedrijfsruimte. Bijvoorbeeld van mr. Kerpestein Bestel nu >


     
Niet gevonden waar u naar op zoek was? Zoek het hier >
Google