Huurrecht Bedrijfsruimte

 

Woninghuur-bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Bedrijfsruimte Advies
Bestel dit Huurrecht boek > U bent hier > Home > Huurrecht bedrijfsruimte > Opzegging na 5 jaar  

 

Huurcontract opzeggen na 5 jaar?

Volgens het Bedrijfsruimte Huurrecht moet bedrijfsruimte aan eisen voldoen voordat het in aanmerking kan komen voor de termijnbescherming. We zullen hier de opzegging na vijf jaar bespreken.

Opzeggen na Vijf jaar huur

De Huurder en de Verhuurder kunnen na 5 jaar de huurovereenkomst doen eindigen. De huurder kan om wat voor reden dan ook besluiten om het huurcontract stop te zettten. De verhuurder kan daarentegen slechts in beperkte mate het huurcontract doen stopzetten. Dit komt door de wettelijke termijnbescherming die de huurder geniet.Om de werk- of bedrijfsruimte in te richten heeft u materiaal, een bureau, een tafel of overige inventaris nodig. Deze kosten kunt u inclusief btw aftrekken bij de Belastingdienst.

Helaas zijn er ook nadelen aan deze termijnbescherming. Beide partijen kunnen namelijk de huurovereenkomst niet voor de vijf jaar eenzijdig (dus tegen de wil van de ander) doen eindigen. Zelf Huurrecht leren? Het boek "Huurrecht Bedrijfsruimte" van mr. G.M. Kerpestein is helder en duidelijk. Bestel het boek hier >

Beide partijen zitten aan de termijn van vijf jaar vast. In dit geval is een overeenkomst van twee jaar of korter beter. Het is dan mogelijk om na afloop van het afgesproken termijn de huur overeenkomst op te zeggen of te verlengen.

Een andere mogelijkheid voor de huurder is zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek, dat er een andere huurder is gevonden. Het gevestigde bedrijf moet dan over worden gedragen aan een ander die een gelijksoortige bedrijfsvoering heeft.

Wat moet u doen bij Opzegging?

Beide partijen kunnen tegen het einde van de basistermijn (5 jaar) de huuroverenkomst opzeggen. De belangrijkste verreisten voor opzeggen zijn: De opzegging moet worden gedaan door een aangetekende brief of deurwaarderexploit; En de opzeggingstermijn moet tenminste 1 jaar voor beide partijen zijn.

Voor de opzegging door de verhuurder gelden er extra eisen. Een opzegging door de verhuurder is namelijk nietig als:

  • de verhuurder de gronden niet vermeldt die tot de opzegging hebben geleid;
  • de opzegging niet door een wettelijke rechtsopvolger van de verhuurder gedaan wordt;
  • de verhuurder de huurder niet heeft gevraagd hem binnen zes weken schriftelijk te laten weten of hij al dan niet instemt met de gedane opzegging.

Opzeggingsgronden bij bedrijfsruimte

Er zijn twee gronden waarmee een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte kan worden opgezegd door de verhuurder. Deze twee gronden zijn:

  • De ruimte is dringend nodig voor eigen gebruik ofwel door de verhuurder zelf, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten in de eerste graad of een pleegkind. Hier hoort vervreemding van de zaak niet bij. Vervreemding is bijvoorbeeld verkoop gevolgd door levering of inbreng in een BV of NV.
  • De bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt.

De rechtsopvolger van de verhuurder

Een opzegging bij een dringend eigen gebruik door de opgevolgde verhuurder (niet de echtgenoot, boed- of aanverwant of pleegkind van de vorige verhuurder) is nietig, als er een opzegging binnen drie jaren na de rechtsopvolging heeft plaatsgevonden en binnen deze tijd niet is bekengemaakt aan de huurder.

De huurder heeft instemming

Als de huurder het niet met de opzegging eens is, blijft de overeenkomst van kracht. Dit is dus huurbescherming. Het wil zeggen dat de huurder in ieder geval mag blijven huren totdat de huurovereenkomst door de kantonrechter is beëindigd. De verhuurder moet als de huurder niet met de opzegging instemt de kantonrechter een opzeggingsverzoek sturen. De rechter kan de verhuurder in het gelijk stellen als tenminste aan 1 van de 2 opzeggingsgronden is voldaan.

Bij de eerste gegronde reden (opzegging bij dringend eigen gebruik) komt er geen belangenafweging en wordt er ook niet geëist dat de huurder een andere passend bedijfsruimte moet verkrijgen. Wel moet er een tegemoetkoming in de kosten door de verhuurder aan de huurder betaald worden. Als de reden van dringend eigen gebruik ongegrond wordt verklaart, dient de verhuurder de huurder een schadevergoeding te betalen.

Als de kantonrechter het opzeggingsverzoek van de verhuurder afwijst dan wordt de huurovereenkomst van rechtswege voortgezet. Wordt daarentegen het opzeggingsverzoek toegewezen, dan stelt de kantorechter het tijdstip vast wanneer de huurder de ruimte moet ontruimen. De kantonrechter kan hier een andere periode aanhouden dan wettelijk is vastgesteld.

WoningHuur-Bedrijfsruimte.nl - Specialisten in Huurrecht

- Actueel -
Bedrijfsruimte laten verhuren >
Bog taxatie aanvragen >
Bedrijfs hypotheek aanvragen > 
 

 

 
\
 
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google
 

 

 

 
WoningHuur-Bedrijfsruimte.nl ©