Bedrijfsruimte Advies

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

 

Faillissementen... Er is veel over te vinden en er is veel over gezegd.

Oordeel zelf en bestel uw boek

Bestel hier >

  U bent hier > Home > Wetsartikelen > Artikel 57 FW  
Wetsartikel Faillissementswet

Wij hebben de gerelateerde wetsartikelen hier geplaatst. Deze wetsartikelen zijn overgenomen van het Nederlands Burgelijk Wetboek.

Artikel 57 FW

Hypotheek- en pandhouder Faillissementswet

Art. 57 FW - 1. Pand- en hypotheekhouders kunnen hun recht uitoefenen, alsof er geen faillissement was.

- 2. Bij de verdeling kunnen uit eigen hoofde mede de beperkt gerechtigden opkomen, wier recht voor de faillietverklaring was gevestigd, maar door de executie door een pand- of hypotheekhouder is vervallen, voor hun recht op schadevergoeding, bedoeld in artikel 282 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

- 3. Bij de verdeling van de opbrengst oefent de curator ten behoeve van de boedel mede de rechten uit, die de wet aan beslagleggers op het goed toekent. Hij is gehouden mede de belangen te behartigen van de bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de voormelde pand- en hypotheekhouders en beperkt gerechtigden gaan.

- 4. Zo een rangregeling nodig is, wordt deze verzocht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank waarvan de rechter-commissaris in het faillissement lid is. De verdeling geschiedt ten overstaan van deze rechter-commissaris op de wijze voorgeschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

Hypotheekhouder en pandhouder bij een faillissement

 

 

 

 

 

 

Huurgeschil Ontleed

Op zoek naar informatie over faillissement? Of toe aan nieuw literatuur in uw vakgebied?

Auteurs: Marinus Pannevis, N.J. Polak, C.E. Polak.

Dit boek behandelt het volledige faillissementsrecht aan de hand van de Faillissementswet en de belangrijkste rechtspraak, met name van de Hoge Raad.

Bij Juridischboek.nl € 39,50
Bestel dit boek >
 
     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google