Bedrijfsruimte Advies

Woninghuur-bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Bedrijfsruimte Advies
  U bent hier > Home > Huur Nieuws  

 

 

Markt vastgoed onder druk


Vrijdag 7 december 2007

BREDA - Stijgende huizenprijzen, krapte op de markt voor kantoren en winkels en een tekort aan bedrijfsterreinen. Breda is in trek als plaats om te wonen en te werken en dat veroorzaakt oplopende spanning op de vastgoedmarkt.

Dat beeld ontstaat in de Vastgoedmarktmonitor 2007. Voor de vierde keer zette de gemeente de ontwikkelingen op de markt voor woningen, kantoren en bedrijfsterreinen op een rijtje.

Het feit dat er vorig jaar slechts 540 nieuwe woningen bij zijn gekomen in Breda zorgt voor aanhoudende krapte. Terwijl landelijk de prijsstijging medio 2007 2,2 procent bedroeg, was dat in Breda 5 procent. Een gemiddeld huis kost nu 245.000,- slechts iets onder het landelijk gemiddelde van 248.000,-. Een huis in Breda staat ook kort te koop, 62 dagen tegen 82 landelijk. Begin dit jaar was er 646.000 vierkante meter kantoorruimte in de stad, een stijging van 2,5 procent ten opzichte van 2006. Daarvan stond op 1 januari 144.000 vierkante meter leeg, een daling van 13 procent.

De huur voor eersteklas kantoorruimte, waar de meeste vraag naar is, steeg met 5 naar 155 per vierkante meter. In de zevende winkelstad van Nederland stijgt de huur. Kostte een vierkante meter op een toplocatie vorig jaar nog 825,-, inmiddels is dat 1.025,-. Voor de verhuur van bedrijfsruimte was 2006 een topjaar. Er werd 166.000 vierkante meter afgenomen, een verdubbeling van 2005. Bron: BN de Stem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaten in vrije keus woningen in Ede


07 december 2007

EDE - De eerste gaten in het vernieuwende vrijekeusconcept van woningcorporatie Woonstede zijn gevallen. De nieuw te bouwen woningen in de Edese wijk Uitvindersbuurt worden alleen te huur aangeboden. De koopvarianten zijn eruit gehaald. Woonstede heeft daarover de bewonerscommissie, de bewoners en de belangstellenden geïnformeerd. Het gaat om 97 woningen. Alleen 14 bewoners die terugkeren in de wijk en al eerder hebben gezegd te willen kopen, krijgen wel die keus. De 25 andere 'terugkeerders' hadden al voor huren gekozen.

Op deze manier wil Woonstede de kosten van de wijk binnen de perken houden. De eerste fase is met maanden vertraagd, omdat de offertes veel hoger uitvielen dan de corporatie had gedacht. De organisatie heeft daarom verdere gesprekken gevoerd met de aannemers die hebben ingeschreven op het project en daarnaast nagedacht over andere opties om de bouwkosten in de hand te houden.

Bij de vijftien woningen die in de vrije sector worden gebouwd, gaat de verkoop uiteraard wel gewoon door. De loting staat gepland op 10 december. De onderhandelingen met de aannemer zijn ook nog in volle gang, meldt Woonstede.

De organisatie oogstte enkele jaren geleden veel lof toen ze het vrijekeusconcept presenteerde. Hierbij zijn twee vormen van koop en drie vormen van huur mogelijk. Bij het huren kunnen bewoners kiezen voor de gebruikelijke huurvorm die jaarlijks verandert, een huur die met een vast percentage stijgt of een huur die enkele jaren gelijkblijft om dan met een bedrag ineens omhoog te gaan. Bij kopen kunnen ze kiezen uit kopen tegen marktwaarde of met korting. Bij dat laatste krijgt Woonstede de korting plus een deel van de winst terug bij verkoop van het huis. Bron: De Gelderlander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corporaties investeren meer in leefbaarheid wijken

03 december 2007

AMSTERDAM -  Woningcorporaties verenigd in Aedes investeren steeds meer in de leefbaarheid van buurten en wijken. Lag het bedrag dat de gezamenlijke corporaties hieraan besteedden in 2005 nog op 184 miljoen euro, vorig jaar kwam dit uit op bijna 275 miljoen euro. Gemiddeld komt dit neer op ruim 222 euro per corporatiewoning. Dit blijkt uit de Bedrijfstakinformatie 2006 die vandaag door Aedes vereniging van woningcorporaties is gepubliceerd.

Van het bedrag dat corporaties in leefbaarheid investeerden, staken ze 104 miljoen euro in maatschappelijk vastgoed als wijkgebouwen voor welzijn, gezondheid, zorg, onderwijs en sport. Daarnaast besteedden ze leefbaarheidsbudget aan o.a. veiligheid, sociale activiteiten en beheer en toezicht. Corporaties financierden 95 procent van de uitgaven aan leefbaarheid zelf, zonder deze aan de huurders door te berekenen.

In tegenstelling tot wat nogal eens wordt beweerd, blijkt uit de Bedrijfstakinformatie 2006 ook dat 99 procent van het woningbezit van corporaties uit woningen bestaat die binnen de maximale huurgrens van de Wet op de Huurtoeslag vallen.

Daarvan is 65 procent 'betaalbaar' met een huur tussen 340 euro en 520 euro, en 29 procent 'goedkoop' met een huur lager of gelijk aan 339 euro. De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2006 was 2,3 procent. Deze blijft daarmee onder de maximaal toegestane huurstijging van 2,5 procent.

Ook woningbouw is kerntaak van corporaties. Dat blijkt uit het feit dat van de in totaal 72.382 gebouwde woningen, in 2006 45 procent voor rekening van de corporaties komt. Van deze 32.322 woningen zijn 6.290 bestemd voor verkoop. Daarvan is 60 procent goedkoper dan 200.000 euro.

Het onderzoek onder de corporaties laat verder zien dat het aantal huisuitzettingen flink is gedaald, van 8.100 in 2005 tot 7.500 in 2006. Opvallend hierbij is het verschil tussen het aantal gerechtelijke uitzettingsvonnissen en het aantal daadwerkelijke uitzettingen. In 2006 velde de rechter 18.750 vonnissen waarbij het in 7.500 werkelijk tot huisuitzetting kwam.

In veruit de meeste gevallen (79 procent) is een huurachterstand de reden voor huisuitzetting. Andere redenen voor huisuitzetting zijn ernstige overlast (5 procent) en wietteelt (3 procent). Belangrijkste verklaring van het teruglopende aantal huisuitzettingen is de proactieve opstelling van corporaties die problemen met betaling vroegtijdig proberen te signaleren. Daarnaast zijn veel corporaties betrokken bij zorgnetwerken waarin samen met onder andere schuldhulpverleners oplossingen worden gezocht op een moment dat die nog werken. Overigens kennen veel corporaties voor het moment dat het toch fout gaat, een tweedekansbeleid. Dit voorkomt dat mensen die aan oplossingen willen werken, aan hun lot worden overgelaten. Bron: De Telegraaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ministerie van VROM >>

Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >

Google