Huurrecht Bedrijfsruimte

 

Woninghuur-bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

 
Bestel dit Huurrecht boek > U bent hier > Home > Huurrecht bedrijfsruimte  

 

Huurrecht voor bedrijfsruimte

Praktische uitleg nodig?

 

Hier kunt u bijna alles vinden wat u nodig heeft bij problemen over de huur van uw bedrijfsruimte. Het huren van bedrijfsruimte is namelijk een alles omvattende zaak.

Vestig ik wel op de juiste plaats? Is mijn plaats wel strategisch? Kunnen mijn klanten en leveranciers mij goed bereiken? Hoe ziet mijn pand er uit? Is het aantrekkelijk genoeg? Waar zitten mijn concurrenten?

U begrijpt dat er tal van aspecten zijn waar u aan moet denken. Wij geven hier praktische uitleg over het huurrecht van bedrijfsruimte. U krijgt hier zeker mee te maken bij het huren van een bedrijfsruimte.

De Nederlandse huurwet is in 2003 onderverdeeld in verschillende delen. De delen bestaan uit het Algemene Huurrecht, Woonruimte Huurrecht en Bedrijfsruimte Huurrecht. In de nieuwe huurwet zijn wijzigingen aangebracht, maar er is één basisaspect hetzelfde gebleven. Ten grondslag ligt nog steeds de investeringsbescherming van ondernemers.

Vragen over Huurrecht Bedrijfsruimte? Dat is mogelijk... Ga naar onze contactpagina >

Bedrijfsruimte volgens de wet

De wet heeft een speciale afdeling voor de huur van een bedrijfsruimte. Voorwaarde is dan wel dat het moet vallen onder de definitie van art. 7:290 BW. Een bedrijfsruimte volgens art. 7: 290 is anders dan een gehuurde ruimte volgens art. 7: 230 A. Met name op het gebied van huurbescherming.

Volgens art. 7: 290 is een bedrijfsruimte een gebouwd onroerend goed of een gedeelte daarvan. Deze moet volgens de huurovereenkomst bestemd zijn voor bijvoorbeeld de uitoefening van:

 • een kleinhandelsbedrijf
 • een restaurant of een cafebedrijf
 • een afhaal of besteldienst
 • een ambachtsbedrijf
 • een hotel of kampeerbedrijf

Daarnaast moet de ruimte voor het publiek toegankelijk zijn voor rechtstreekse leveringen van artikelen, diensten of goederen. Dit geldt dus met name voor detailhandel. Dit is een belangrijk aspect waar aan gedacht moet worden als u onder de termijnbescherming van wetsartikel 7: 290 wilt vallen.

De voorwaarden waar een bedrijf aan moet voldoen om tot art. 7: 290 te behoren:

 1. (gedeelte van) Een gebouwde onroerende zaak met onroerende aanhorigheden, bijbehorende grond en afhankelijke woning;
 2. Huurovereenkomst;
 3. Contractuele bescherming:
  lid 2 sub a: kleinhandelsbedrijf, restaurant- of cafébedrijf, afhaal- of besteldienst, of ambachtsdienst
  lid 2 sub b: hotelbedrijf hiervoor geldt voorwaarde 4 niet
  lid 2 sub c: kampeerbedrijf hiervoor gelden de voorwaarden 1 en 4 niet;
 4. voor publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van goederen of diensten (plaatsgebondenheid).

Een belangrijk uitgangspunt voor bedrijfsruimtes is de termijnbescherming. Middenstanders zoals bijvoorbeeld een bakker, slager, groenteman en merkkledingwinkel hebben er belang bij om een pand bepaalde tijd te kunnen huren.

Zij zijn namelijk afhankelijk van hun vestigingsplaats en hun klantenkring. Daarom wordt de huurder volgens de wettelijke regeling gegarandeerd van een huurperiode van 5 tot 10 jaar. Een huurcontract die voor onbepaalde tijd is aangegaan wordt gesplitst in een basistermijn van vijf jaar en een verlengingstermijn van vijf jaar.

Daarnaast heeft de huurovereenkomst voor bepaalde tijd, langer dan vijf jaar, maar korter dan 10 jaar, een basistermijn van de overeengekomen tijdsduur. Deze wordt dan aangevuld met een verlengingstermijn van 10 jaar art. 7:292 BW. Als er een overeenkomst van bepaalde tijd wordt aangegaan, en deze is contractueel langer dan 10 jaar, dan geldt de termijnbescherming niet.

Een kleine ruimte voor bijvoorbeeld een webdesign bedrijf in de binnenstad van Den Haag valt niet onder art. 7: 290, maar onder art. 7:230 BW. Hier is dus geen sprake van huurbescherming. Normaal gesproken zijn dit ruimten die niet bij art. 7: 290 worden genoemd.

Als voorbeelden kunnen we noemen; banken, fabrieken of kantoorpanden waar geen klanten komen. De ruimte is niet direct toegankelijk voor publiek om diensten af te nemen. Dit soort praktijken / kantoren, zoals ICT dienstverlening vallen onder art. 7:230 BW. Deze ruimtes worden getoetst via het Algemene Huurrecht en hebben geen recht op de termijnbescherming.

 

Huurovereenkomst 2 jaar of korter

Een Huurovereenkomst met een duur van 2 jaar of korter is toegestaan art. 7:301 BW. Als u langer huurt dan twee jaar en u beschikt nog steeds over de ruimte, dan geldt van rechtswege dat de overeenkomst in totaal vijf jaar duurt.

In een dergelijk geval worden echter dezelfde voorwaarden gehanteerd zoals overeengekomen is in het tweejarige contract. De termijnbescherming is dan wel van toepassing op het voortgezette contract. De reeds verstreken twee jaar zullen in mindering worden gebracht. In de praktijk komt het zelden voor dat een tweejarig contract wordt verlengd.

Vragen over Huurrecht Bedrijfsruimte? Dat is Mogelijk... Ga naar onze Contactpagina >


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google