Huren

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren
Bedrijfsruimte Advies
  U bent hier > Home > Het nieuwe huurrecht > Eigen gebruik renovatie  

 

Verhuurder verplicht toelaten?

 

De verhuurder toelaten in uw huurwoning?

De verhuurder heeft een onderhoudsplicht voor grote werkzaamheden in de woonruimte. Daar tegenover staat de plicht van de huurder om de 'dringende werkzaamheden' toe te laten.

Deze onderhoudswerkzaamheden kunnen niet uitgesteld worden tot na de beƫindiging van de huurovereenkomst. Onder dringende werkzaamheden vallen ook herstel van schade en voorkoming van schade art. 7:720 Burgerlijk Wetboek. De verhuurder dient ook toegang toet de woonruimte te hebben om op te nemen welke werkzaamheden er gedaan moeten worden.

Ook in andere niet in de wet genoemde gevallen kan er sprake zijn van een gedoogplicht. Partijen kunnen daarvoor in hun huurovereenkomst een uitdrukkelijke regeling opnemen. Bovendien kan deze plicht ook ontstaan op grond van de redelijkheid en billijkheid.

Renovatieplan van de verhuurder

De huurder is verplicht de uitvoering van een redelijk renovatieplan toe te staan. Onder renovatie wordt zowel verstaan gedeeltijke vernieuwing door aanpassing van de gehuurde woonruimte(s), als sloop met vervangende nieuwbouw. De bestaande huurovereenkomst wordt dan gewoon voortgezet.

Redelijk voorstel tot renovatie

De verhuurder moet de huurder een redelijk voorstel tot renovatie doen. Als de huurder niet met het voorstel akkoord gaat, dan kan de verhuurder de huurder ertoe dwingen (lees oordelen) om mee te werken aan de renovatie. Van belang zijn

  • de aard van de werkzaamheden;
  • de noodzaak van medewerking van de huurder;
  • de financiĆ«le consequenties voor de verhuurder;
  • de huurprijsverhoging voor de huurder;
  • de beschikbaarheid van een vervangend huurobject;
  • de overige omstandigheden van het geval.

De veroordeling kan gepaard gaan met een bevel tot gehele of gedeeltijke tijdelijke ontruiming van de woonruimte.

70% van de huurders moet instemmen

Als een geheel huurcomplex tegelijkertijd moet worden gerenoveerd, dan moet minimaal 70% van de huurders met het redelijke voorstel instemmen. In dat geval zijn alle huurders, ook degenen die niet met de renovatie hebben ingestemd, verplicht de werkzaamheden te gedogen.

De huurders die niet met het renovatieplan hebben ingestemd kunnen binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder, een beslissing van de kantonrechter vorderen. Deze oordeelt dan over de redelijkheid van het voorstel. Daarna is weerlegging van de redelijkheid tot renovatie niet meer mogelijk.

Wil de huurder(s) dan nog niet meewerken met het renovatieplan, dan is dat een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. De verhuurder zou dan de huurovereenkomst kunnen opzeggen.

WoningHuur-Bedrijfsruimte.nl - Specialisten in Huurrecht.

 

 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google