Huren

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren
Bedrijfsruimte Advies
  U bent hier > Home > Het nieuwe huurrecht > Gebrekenregeling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gebrekenregeling?

100% Gebruiksgenot?

Als de huurder een voorwerp of een goed huurt en er wordt een gebrek geconstateerd, dan heeft de huurder geen 100% gebruiksgenot. Dit is de huurder niet toe te rekenen. Bijvoorbeeld een slecht onderhouden huurauto is een gebrek.

Normaliter zal de verhuurder gebreken moeten repareren. Er is echter een methode om de zichtbare gebreken door de huurder zelf op te laten knappen. De verhuurder kan dit bedingen in de onderlinge huurovereenkomst. Dus als er gebreken worden geconstateerd die bij het aangaan van de huur zichtbaar zijn, dan hoeft de verhuurder deze niet altijd te repareren. Uiteraard zal de verhuurder de huurder wel een lagere huurprijs moeten geven.

Let op: Deze regeling is echter niet toegestaan als het om woon- of bedrijfsruimte gaat. De gebrekenregeling is namelijk dwingend recht bij woon en bedrijfsruimte, zodat ook alle zichtbare gebreken door de verhuurder verholpen moeten worden.

Wat kunt u doen bij een gebrek?

De verhuurder is verplicht om de gebreken te verhelpen, tenzij het onmogelijk of bedongen is. Onmogelijk kan bijvoorbeeld als het echt niet meer te repareren is. Hierop zijn twee belangrijke uitzonderingen:

  1. De huurder is verplicht om zelf kleine herstel werkzaamheden uit te voeren art. 7:206 lid 2 BW
  2. De huurder mag, als de verhuurder met het verhelpen in verzuim is, zelf de gebreken verhelpen op de kosten van de verhuurder. Dit kan ook met verrekening van de huurprijs art. 7:206 lid 3 BW

De huurder kan ook bij de kantonrechter om huurprijsvermingdering vragen, mits de huurder de verhuurder tijdig en voldoende op de hoogte heeft gesteld van het gebrek.

Daarnaast kan de huurder zijn huurbetaling opschorten. Dit kan alleen wanneer de verhuurder een tekortkoming pleegt in de huurovereenkomst en de huurder niet het genot heeft.

De verhuurder is aansprakelijk?

Een gebrek is in feite een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. De verhuurder is aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge van een gebrek. Het is echter mogelijk en toegestaan om deze aansprakelijkheid contractueel uit te sluiten. Voor woon en bedrijfsruimte geldt dit niet.

Ontbinden als er gebreken zijn?

De huurder en verhuurder kunnen allebei de overeenkomst ontbinden door een schriftelijke verklaring. Dit mag alleen als het genot, dat de huurder mocht verwachten, geheel onmogelijk is geworden. In de nieuwe huurwet kan de huurovereenkomst ontbonden worden als er een vermindering van het genot is. Het kan ook ontbonden worden als er op grond van de overeenkomst, de verwachtingen totaal anders uitkomen.

Daarnaast kan de verhuurder de overeenkomst ook zelf ontbinden als het gebrek zijn schuld is. De verhuurder is dan natuurlijk wel verplicht om de huurder een schadevergoeding te geven. Inclusief de schade die is ontstaan ten gevolge van het beeindigen van de huur. art. 7:210 BW

WoningHuur-Bedrijfsruimte.nl - Specialisten in Huurrecht.

 

 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google