Huren

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Bedrijfsruimte Advies
  U bent hier > Home > Algemene huurregels > Verplichtingen huurder  

De plichten van de huurder?

Als goed huurder gedragen?

De huurder moet het gehuurde object als een goed huurder gebruiken. Dit houdt in dat de huurder zich moet gedragen als in de overeenkomst is afgesproken of uit de wet naar voren komt.

De Huurder moet het gehuurde volgens zijn bestemming gebruiken. Dit wil zeggen dat de huurder het gehuurde zodanig moet gebruiken dat de waarde ervan niet aangetast wordt. Denk bijvoorbeeld aan: U huurt een ladder bij het verhuurbedrijf in de buurt en u gebruikt het als steiger, dat mag en kan natuurlijk niet. Enzovoort.

De huurder is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst. Dit geldt ook als u het gehuurde aan derden uitleent. De huurder blijft dan aansprakelijk voor schade, want ook dan schiet hij tekort in de nakoming van de overeenkomst.

De Huurprijs betalen

De huurder moet de afgesproken huurprijs voldoen op het afgesproken tijdstip. De betaling is de afgesproken tegenprestatie van de huurder. De huurder kan maar met één reden de betaling opschorten en dat is als het gehuurde niet aan hem ter beschikking wordt gesteld.

De huurprijs hoeft echter niet perse in geld te worden voldaan. Er kan een andere tegenprestatie dan geld worden bedongen in de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld: de huurder kan overeenkomen dat hij het gehele onderhoud van het gehuurde voor zijn rekening neemt.

Het dagelijkse Onderhoud

De huurder dient zorg te dragen voor de dagelijkse reparaties. De huurder dient het object goed te onderhouden in wat mogelijk voor hem is.

U wilt weten wat de rechten en plichten op het gebied van huurrecht? Wij raden u aan om een boek over Huurrecht bedrijfsruimte te bestellen. Bijvoorbeeld van Mr. G.M. Kerpestein in zijn boek 'Huurrecht Bedrijfsruimte' met alle bepalingen en de meest recente rechtspraak.Bestel dit Huurrecht Boek >

Het toelaten van Reparaties

De huurder is verplicht om dringende reparaties toe te laten op het gehuurde object. Deze reparaties dienen voor verbetering van het gehuurde. U kunt bijvoorbeeld denken aan onderhoud van een huurauto of het plaatsen van een centrale verwarming in een woonruimte.

Na het eindigen achterlaten zoals het was

Van de huurder wordt geacht dat hij het gehuurde na het eindigen van de huurovereenkomst teruglevert in de toestand waarin hij het object had ontvangen.

Vaak heeft een object een schriftelijke beschrijving. De huurder dient hier dan aan te voldoen met uitzondering wat door ouderdom of door ongevallen is vergaan. Als er geen beschrijving opgemaakt is, wordt de huurder ten aanzien van het onderhoud, verondersteld het gehuurde in goede staat terug te geven.

Als het gehuurde een onroerende zaak betreft, dan mag de huurder na ontruiming alles wat door hem zelf is bekostigd meenemen.

Dit mag alleen als hij geen beschadiging toebrengt aan de woonruimte. Dat betekent dat de huurder de woonruimte in oorspronkelijke staat achterlaat.

Het doel hiervan is ook het ongerechtvaardig verrijken van de verhuurder te voorkomen. U krijgt geen vergoeding bij het achterlaten van spullen of andere elementen.

WoningHuur-Bedrijfsruimte.nl - Specialisten in Huurrechten.

   

 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google