Bedrijfsruimte Advies

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Bedrijfsruimte Advies
  U bent hier > Home > Woning huren > Woningruil  

Maak kennis met woningruil

Woningruil...

Er is veel over te vinden en er is veel over gezegd.

Oordeel zelf en lees hoe huurecht woonruimte in elkaar steekt

Juridische Boeken bestellen >

Nederland neemt woningruil toe en dat is logisch te verklaren, want het vinden van een passende huurwoning valt niet altijd mee. Zeker niet in gemeentes waar de woningmarkt krap is.

Neem bijvoorbeeld woningruil in Amsterdam. Eén van de manieren om aan een andere huurwoning te komen is woningruil.

Wat is woningruil?

Woningruil is het ruilen van een woning door twee of meer ruilpartners. In de meeste gevallen gaat het om twee huurders die van woning willen ruilen.

Woningruil kan om verschillende redenen plaatsvinden, soms wil een huurder dichter bij bepaalde voorzieningen wonen en een andere huurder juist in een rustige buurt.

Voor woningruil heeft u schriftelijke toestemming nodig van de (beide) verhuurder(s) en soms ook van de gemeente. Daarvoor moet u contact opnemen met uw verhuurder en een aanvraag indienen.

Deze aanvraag wordt dan door de verhuurder getoetst op voorwaarden zoals inkomen, gezinssamenstelling of andere eisen. Uiteindelijk bepaalt de verhuurder of met de voorgestelde woningruil kan worden ingestemd. Indien de huurder zonder deze toestemming toch overgaat tot woningruil, kan de verhuurder naar de rechter stappen en ontbinding van de huurovereenkomst verzoeken.

Een nieuw huurcontract bij woningruil

De woningruil kan daadwerkelijk plaatsvinden nadat beide verhuurders toestemming voor de woningruil hebben gegeven en de gemeente de eventueel benodigde huisvestingsvergunning afgeeft. Bij woningruil zullen de verhuurders normaliter een nieuw huurcontract willen opstellen.

Mocht de verhuurder er voor kiezen om de bestaande huurovereenkomst voort te zetten, dan gaan alle rechten en plichten over op de nieuwe huurder.

Wilt u een woningruil doen, dan moet u echter wel oppassen als het bestaande huurcontract wordt voortgezet. De nieuwe huurder neemt alle verplichtingen over en zal verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld bestaande veranderingen, van de ruilpartner overnemen. Mocht de ruilpartner een huurschuld hebben dan wordt de nieuwe huurder aansprakelijk.

Het voordeel van een voortgezet huurcontract is dat de huurprijs hetzelfde blijft. Ga dus altijd voorzichtig te werk en ga de huursituatie van uw ruilpartner goed na.

De verhuurder werkt niet mee met woningruil

Een verhuurder is niet verplicht aan woningruil mee te werken. De verhuurder is dus vrij in het meewerken bij woningruil. Het past bijvoorbeeld niet in de verhuurders toewijzingsbeleid of de nieuwe huurder heeft onvolddoende inkomsten.

Soms stelt de verhuurder bepaalde voorwaarden aan woningruil. Als deze voorwaarden onredelijk zijn of de verhuurder van de ruilpartner niet akkoord gaat met de woningruil kan de kantonrechter een machtiging afgeven voor de indeplaatsstelling. Een indeplaatsstelling is de juridische term voor een huurcontract overname door een nieuwe huurder tegen de zelfde rechten en plichten die de oude huurder had.

De procedure bij een kantonrechter kan lang duren, soms wel tot twaalf maanden. Om een woningruil op korte termijn te realiseren, kan er voor worden gekozen om bij de kantonrechter een 'voorlopige voorziening' aan te vragen.

U moet dan aantonen dat u een ‘spoedeisend belang’ bij de woningruil heeft, bijvoorbeeld omdat uw gezondheid eist dat u op korte termijn de ruilwoning betrekt.

Niet elke overtreding van een bepaling van een huurovereenkomst zal leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. De verhuurder heeft namelijk altijd toestemming van de rechter nodig om een huurovereenkomst rechtsgeldig te kunnen ontbinden. De rechter zal deze ontbinding alleen maar toewijzen na een behoorlijke belangenafweging.

Hoe vind ik een woningruil partner?

  • Om een woningruil te versnellen kunt u een advertentie plaatsen in de plaatselijke supermarkt, een landelijk dagblad of een huis-aan-huis blad.
  • Er zijn ook organisaties die een woningruilservice bieden. U betaalt inschrijfgeld en vervolgens worden uw gegevens en woningvoorkeur in een databestand ingevoerd. Potentiële ruilpartners kunnen daarop reageren. Laat u zich vooral goed informeren over de geldende voorwaarden, bijvoorbeeld of er naast inschrijfgeld nog andere kosten zijn verschuldigd bij een geslaagde ruil.

Voor meer informatie over woningruil ga naar www.woningruil.nl

> LAATSTE ARTIKELEN:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google