Bedrijfsruimte Advies

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Overdracht/levering (onroerende) goederen

Bestel het boek 'Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting'

Bestel hier >

  U bent hier > Home > Wetsartikelen > Artikelen 3:4 - 3:8  
Wetsartikelen Vastgoed

Deze wetsartikelen gaan over het behandelde Onroerend Goed Recht. Hieronder zult u alleen de artikelen vinden die van toepassing waren op ons onroerend goed advies. De wetsartikelen zijn overgenomen van het Nederlands Burgelijk Wetboek.

Artikelen 3:4 - 3:8

Art. 3:4 - 1. Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak.

- 2. Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, wordt bestanddeel van de hoofdzaak.

 

Art. 3:5 Inboedel is het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzonderingen van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.

 

Art. 3:7 Een afhankelijk recht is een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan.

 

Art. 3:8 Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, het welk met het beperkte recht is bezwaard.


Bestanddelen

 

 

 

Inboedel

 

 

Afhankelijk Recht

 

Beperkt Recht

 

 

 

'Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting'

Overdrachtsbelasting en btw spelen een rol bij elke vastgoedtransactie.

Onroerende-zaken

Dit boekje slaat een brug van regels naar praktijk. Achtergronden en begrippen van beide belastingen worden uitgelegd en toegespitst op de praktijk van de vastgoedsector.

Geen academische beschouwingen, maar direct toepasbare informatie. Al met al een beknopt, praktijkgericht en actueel naslagwerk voor de gehele vastgoedsector.

Bestel hier >

 

 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google