Bedrijfsruimte Advies

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Overeenkomst...

Er is veel over te vinden en er is veel over gezegd.

Oordeel zelf en bestel het boek 'Rechtshandeling en Overeenkomst'

Bestel hier >

  U bent hier > Home > Wetsartikelen > Artikelen 6:217 - 6:219  
Wetsartikelen Vastgoed

Deze wetsartikelen gaan over het behandelde Onroerend Goed Recht. Hieronder zult u alleen de artikelen vinden die van toepassing waren op ons onroerend goed advies. Overige Wetsartikelen kunt u vinden in het menu hier aan de rechterkant. Deze wetsartikelen zijn overgenomen van het Nederlands Burgelijk Wetboek.

Vastgoed - Overeenkomst - Artikelen 6:217 - 6:219

Art. 6:217 -1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.

- 2. De artikelen 219 - 225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

 

Art. 6:218 Een aanbod is geldig, nietig of vernietigbaar overeenkomstig de regels voor meerzijdige rechtshandelingen.

 

Art 6:219 - 1. Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt.

- 2. De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.

- 3. Een beding waarbij 1 der partijen zich verbindt om, indien de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten, geldt als een onherroepelijk aanbod.

Aanbod en aanvaarding

 

Aanvullend recht

 

Aantastbaarheid

 

Herroeping

 

Vrijblijvend aanbod

 

Optiebeding

 

 

   

Niet gevonden waar u naar op zoek was? Zoek het hier >

Google