Koopcontract

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht, onroerend goed en voor ondernemers

Bedrijfsruimte Advies
  U bent hier > Home > Onroerend goed advies > Erfpacht  

 

De erfpachter moet betalen?

Erfpacht is een recht

Juridische Vaardigheden Leren? Haal in 3 maanden het diploma Juridische vaardigheden bij de LOI.

Zo leer je arresten lezen, casussen oplossen en juridische informatie opzoeken. Onderwerpen die behandeld worden:

Lesgeld: € 105,- per maand.

Schrijf je nu in op www.Cursus.nl/Juridische-Vaardigheden en ontvang 5% korting als je voor betaling in één keer kiest!

Een erfpacht is een zakelijk recht. De erfpachter heeft de bevoegdheid om iemand zijn onroerende zaak of grond te houden en/of te gebruiken Art. 5:85 lid 1 BW

De erfpachter moet voor het gebruik van de erfpacht een bedrag betalen.

Betaling door de erfpachter dient te geschieden door een regelmatig terugkerend geldbedrag aan de eigenaar Art. 5:85 lid 2 BW.

Dit noemen ze ook wel een erfpacht canon. Lees ook over artikel Leegstand door verhoging erfpacht

Met name gemeentes maken regelmatig gebruik van deze rechtsvorm om hun grond aan derden uit te geven.

Gemeenten geven vaak erfpachten uit: De voordelen voor de gemeenten om erfpachten uit te geven zijn;

  • De gemeente blijft eigenaar
  • De gemeente krijgt een regelmatig terugkerend geldbedrag van de erfpachter. Dit noemen ze een 'canon’ en zijn opbrengsten voor de gemeente
  • De erfpachter mag de grond geen andere bestemming geven zonder toestemming van de gemeente
  • In de akte van vestiging kan de gemeente verschillende voorwaarden opstellen die de erfpachter bekort op eventuele niet gepaste bestemmingen Art. 5:91 BW

De nadelen voor de gemeenten om erfpachten uit te geven zijn;

  • Zolang er erfpacht gevestigd is op een stuk grond mag de gemeente gedurende deze tijd niets doen met de grond. De erfpachter heeft dus volledig genot van de zaak Art. 5:89 BW
  • Alles wat de erfpachter bouwt (in overeenstemming met de eigenaar) op de desbetreffende grond en die opbrengsten geven of hieruit voortvloeien mag de erfpachter zelf gebruiken of houden Art. 5:90 BW
  • Als de erfpacht eindigt en de erfpachter heeft op het stuk grond gebouwen of werken gebouwd of beplantingen aangelegd, dan is de gemeente verplicht de erfpachter een vergoeding te geven. De erfpachter heeft hier recht op volgens Art. 5:99 BW. De erfpachter moet met de gemeente een vergoeding overeenkomen. Echter, als de gemeente en de erfpachter het niet eens worden, dan komt er ook geen vergoeding. Het voorstel van de erfpachter moet redelijk zijn. Bij beëindiging van de erfpacht moet alles weer met de grond gelijk gemaakt worden. Het dient in dezelfde staat achtergelaten te worden zoals het verkregen was van de gemeente.  

Erfpachten zijn ideaal voor gemeenten in de gebieden waar zij zeker weten dat deze gebieden geen andere bestemmingen hebben. Als gemeente moet je ernstig oppassen om geen fouten te maken. Tegelijk is het natuurlijk een leuk extra inkomen voor de gemeente. Als zij het in de akte van vestiging goed regelen, kan een erfpacht alleen maar mooi voor ze zijn.

Ook kan een stuk grond opeens veel meer waard worden wanneer een erfpachter geld investeert in de grond. De gemeente zal altijd eigenaar blijven van de grond, dus ze raken het niet kwijt.

Het is belangrijk dat de gemeente duidelijkheid geeft aan de erfpachter over de rechten, verboden en plichten om latere onenigheid te voorkomen.

De gemeente kan een aantal voorwaarden bedingen in de vestigingsakte. Erfpacht is een sterk recht waarbij de gemeente en de erfpachter beide wat aan kunnen hebben.

 

 

 

Boek: Erfpacht en Opstal

Erfpacht-boek

Prijs € 34,40

Bestel dit boek over Erfpacht op Juridischboek.nl >


 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google