Huurrecht Bedrijfsruimte

 

Woninghuur-bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Bedrijfsruimte Advies
Bestel dit Huurrecht boek > U bent hier > Home > Huurrecht Bedrijfsruimte > Ontruiming  

 

Ontruiming van bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte ontruimen?

De verhuurder heeft het huurcontract ontbonden, uw bedrijfsruimte moet worden ontruimd. U heeft een bedrijfsruimte volgens art. 7: 230A. Geniet u dan huurbescherming?

Op grond van art. 7:230A kan de ontruiming worden uitgesteld! Namelijk vanaf de aangezegde datum van ontruiming kan er binnen twee maanden bij de kantonrechter om uitstel worden gevraagd.

De rechter kan de twee maanden nog eens verlengen tot maximaal één jaar. Hierna is er tot tweemaal toe nog een mogelijkheid om een verzoek tot verlenging bij de rechter in te dienen.

Dit heet 'ontruimingsbescherming'. Het verzoek om de ontruiming uit te stellen moet uiterlijk een maand voor het verstrijken van de termijn ingediend worden. De maximale verlenging door de kantonrechter is dus drie jaar.

> RELEVANTE ARTIKELEN:

Geldt dit ook voor mijn situatie ?

Als u huurt volgens art.7: 230A, dan moet de normale opzeggingsprocedure van huur in acht worden genomen. Art. 7: 228 lid 2 zegt: de opzegging moet voor de overeengekomen dag van huurbetaling plaatsvinden. De bedrijfsruimte moet tenminste één maand voordat u weggaat opgezegd worden.

Als de verhuurder een huurcontract opgesteld heeft waar een opzegtermijn van zes maanden in staat, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechter tot verlenging van de ontruiming. Op grond van art. 7: 230a lid 3 kan de verhuurder niet verlangen dat u voor de opgestelde termijn van de rechtbank al gaat ontruimen.

Kortom, voor de opgestelde datum van de rechter kunt u niet ontruimen. Tevens geldt een huuropzegging niet als ontruimingaanzegging.

Huurt u een bedrijfsruimte volgens art. 7: 290, dan komt u in aanmerking voor huurbescherming.


 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was? Zoek het hier >
Google