Huurrecht Bedrijfsruimte

 

Woninghuur-bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Bedrijfsruimte Advies
Bestel dit Huurrecht boek > U bent hier > Home > Huurrecht Bedrijfsruimte > Huurcontract Opzeggen  

 

Opzegging contract bedrijfsruimte

Het huurcontract opzeggen

Opzegging van een huurcontract kan niet zomaar, want over opzegging is er rechtspraak. Het huren van een bedrijfsruimte en het opzeggenvan de huur is wettelijk geregeld.

Normaal gesproken heeft een overeenkomst voor bedrijfsruimte een termijn van vijf jaar. Dit moet dan wel bedrijfsruimte volgens art. 7:290 zijn. Als deze termijn verlopen is, kan het huurcontract verlengd worden. De termijnen bestaan ook voor kortere of langere periodes. Hier houden we echter een temijn van vijf jaar aan.

Opzegging door de verhuuder?

Een opzegging door de verhuurder voordat het huurtermijn afgelopen is, kan alleen als de huurder zich niet heeft gedragen zoals van een goed huurder mag worden verwacht. Bijvoorbeeld bij een betalingsachterstand, door huurder aangebrachte schade aan het pand of overlast.

> RELEVANTE ARTIKELEN:

Ook kan de verhuurder het contract beëindigen als hij aannemelijk maakt dat hij duurzaam het verhuurde dringend zelf nodig heeft art. 7:296 lid 1 en 2. Dit kan alleen als hij dit met goede redenen aangeeft en het met familie- omstandigheden te maken heeft.

Een opzegging moet door beide partijen gedaan worden door middel van een exploot of aangetekende brief. De opzegging moet tenminste een termijn van één jaar hebben, voordat het contract beëindigd. Als het huurcontract wordt stopgezet met wederzijds goedvinden, dan is er geen opzegging middels een exploot of aangetekende brief vereist Art. 7: 293.

Welke opzeggingsgronden?

Opzegging door de verhuurder is nietig als het niet de gronden tot opzegging bevat die tot de opzegging hebben geleid aldus Art. 7: 294. In artikel 7:296 BW worden opzeggingsgronden genoemd, maar deze zijn limitatief en imperatief. Limitatief wil zeggen dat alleen op de in de wet genoemde gronden mag worden opgezegd. Imperatief wil zeggen dat de rechter de huurovereenkomst moet beëindigen als aan de voorwaarden is voldaan. De verhuurder kan alleen de huurovereenkomst opzeggen als er aan bepaalde toewijzingsgronden is voldaan.

Opzegging bij bedrijfsruimte Art. 7: 230A

Volgens de algemene regelgeving eindigt de huurovereenkomst die door art. 7: 230A BW wordt gekwalificeerd door opzegging artikel 7:228 BW. Als u niet weet wat voor een bedrijfsruimte u heeft, ga dan naar onze bedrijfsruimte vragen >>

Volgens de algemene regels kunnen deze (art. 7: 230A) huurovereenkomsten door opzegging eindigen zonder dat de huurder recht heeft op noemswaardige huurbescherming. De maximale bescherming die de huurder van een dergelijke huurovereenkomst heeft moet worden gebaseerd op de redelijk en billijkheid van beide partijen.

 


 
 
Niet gevonden waar u naar op zoek was? Zoek het hier >
Google