Huurrecht Bedrijfsruimte

 

Woninghuur-bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Bedrijfsruimte Advies
Bestel dit Huurrecht boek > U bent hier > Home > Uitleg nieuwe huurwet  

 

Het nieuwe huurrecht bedrijfsruimte

Waarom het nieuwe huurrecht?

Het oude Huurrecht is ontstaan in de naoorlogse periode van wederopbouw en schaarste. In die tijd moesten investeringen uit het bedrijfsleven extra gestimuleerd worden. Na vele jaren van discussie is het nieuwe huurrecht (in werking sinds 2003) veel vatbaarder geworden in vergelijking met het oude huurrecht.

Het nieuwe huurrecht is veel meer gesystematiseerd in vergelijking met het oude huurrecht en is nu definitief ingebed in titel 7.4 BW (Burgelijk Wetboek).

In 2003 zijn er wijzigingen aangebracht in het bedrijfsruimte huurrecht, maar er is één gedachtegoed hetzelfde gebleven: Ten grondslag van het Huurrecht ligt nog steeds de investeringsbescherming.

Het nieuwe huurrecht dat zich toespitst op de detailhandel (afd. 7.4.6 BW) biedt de mogelijkheid om niet ten nadele van de huurder qua wettelijke bepalingen af te wijken. Het oude huurrecht daarentegen had echter een dogmatische grondslag. Dit leidde tot rechtsonzekerheid voor de huurder.

Wat is er anders?

Het nieuwe huurrecht heeft een paar wijzigingen doorstaan die u moet begrijpen; de huurprijsregeling, belangenafweging en de beëindiging van een huurovereenkomst. Zelf het nieuwe huurrecht bestuderen? Bestel een boek over huurrecht bedrijfsruimte met een duidelijk overzicht Klik Hier >

De huurprijsregeling

De herziening van de huurprijs is in één artikel art. 7: 303 BW bijeen gebracht. Nieuw daarbij is dat het verzoek tot een nieuwe huurprijs slechts opgesteld kan worden door een deskundige. In de huidige praktijk is dat doorgaans de huur adviescommissie.

Dat betekent dat de verhuurder in overleg met de huurder een deskundige gaat benoemen. Als dat niet lukt kan de verhuurder de rechter vragen om een deskundige toe te wijzen. De datum van dit verzoek geldt vervolgens als datum met ingang waarvan een nader vastgestelde huur van kracht wordt.

De belangenafweging

Bij opzegging van de huur waarbij één van de partijen het niet eens is, neemt de belangenafweging een belangrijke plaats in tijdens een rechtelijk proces. Er is een toewijzingsgrond toegevoegd die de belangenafweging meer open maakt. De huurder heeft hierdoor meer ruimte om de stap naar de rechter te zetten.

Bijvoorbeeld; een huurder wil zijn onderneming verkopen om een goed pensioen te ontvangen. Als de verhuurder hierin niet wil meewerken, maakt de rechter een veel intensievere toetsing. De belangen worden dan over en weer stevig afgewogen.

De beëindiging

De beëindiging of een opzegging van een huurcontract wegens grootscheepse renovatieprojecten kan in het nieuwe huurrecht gedaan worden na vijf jaar. Ook kunnen er voorwaarden opgesteld worden in het huurcontract die het contract doen ontbinden, zoals bij bestrijding van drugsoverlast.

Het opzeggen wegens dringend eigen gebruik, is in de nieuwe regeling expliciet genoemd. Voor de verhuurder wordt het nu mogelijk om tot renovatie over te gaan die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is. Daarmee is een extra opzeggingsmogelijkheid gecreëerd voor verhuurders van (verouderde) bedrijfsruimte.

Verder wordt het nieuwe huurrecht ook uitgelegd in onze specifieke informatie over het nieuwe huurrecht >


Zelf het nieuwe huurrecht bestuderen?

Bestel een boek over huurrecht bedrijfsruimte met een duidelijk overzicht Klik Hier >

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google
 
``